Laat je gidsen door verhalen

Liefdestranen – De weg van de engelen, deel 5

Zijn vriend de ijsvogel is er niet, ziet de arend al van grote afstand. Maar de jonkvrouw, de aanbeden geliefde van zijn vriend, zit daar wel. Met haar veren in de war alsof ze net uit een gevecht komt. De arend zijgt naast haar neer: “Waar is je minnaar die hier weken achtereen heeft zitten smachten?” Al haar bravoure is verdampt tot een zielig hoopje. “Ik niet weten. Verlaten, mij,” piept ze. Nederlands niet helemaal op orde, noteert de Arend. “Deze gast heeft je niet verlaten. Hij is weg. Daar gaat dit verhaal over. Voor straf moet je luisteren.” (meer…)
Lees verder

Over Louis Andriessen en de noot die hem thuis brengt

Als een kat moet je hem benaderen. Op de loer liggend. Spiedend. Achteloos de nagels in- en uittrekkend. Je moet die nagels vijlen als een dame, onderwijl keuvelend over schijnbaar triviale zaken. Want al vindt de componist alles belangrijk, bij de verkeerde toonzetting wordt dat alles opeens tot vervelens toe banaal. Te gewild en te gekunsteld. Toch ging het eigenlijk al bij binnenkomst fout.
(meer…)

Lees verder

Van wachten naar de beweging van verlangen – De weg van de engelen, deel 4

Van de verte zag de ijsvogel zijn vriend de arend aankomen. Statig en onverstoorbaar, zeker. Maar ijsvogel zag ook de opwinding van zijn vriend. Onbedwingbaar, glimlachte ijsvogel. “Yo camerado,” brieste de arend bijkans, “ik heb de stem van verlangen gehoord.” IJsvogel voelde een tinteling tegen zijn botten, zijn stem verhief zich: “Vertel!” “Ik was erbij camerado, het engelenbeeld heeft me ingefluisterd.” “Nu je mond houden, mijn vriend, vertel je verhaal. Later, later praten we.”
(meer…)

Lees verder

De weg van de engelen deel 3

“Dat wat jou weerhoudt, mijn camerado, om in beweging te komen, is misschien wel een blokkade voor je kwetterende geliefde om naar jou toe te vliegen.” Ik schrik van de woorden van mijn vriend de visarend en laat even de kleuren van mijn vleugels schitteren. “Jij bent bedwelmd door de engelenbeelden,” schiet ik terug. Zijn ogen stralen een hypnotische concentratie uit: “Hoog in de lucht heb ik een engelenbeeld gevolgd die tot leven gekomen naar een aftandse hut in een kraal ging. Het was nacht. Luister goed naar mijn verhaal.” Laat je hart openen, wil hij eraan toevoegen. In plaats daarvan spreidt hij zijn vleugels.
(meer…)

Lees verder

De weg van de engelen deel 1 & 2

Mijn vriend de visarend vertelt engelenverhalen.
Mijn vriend de visarend zijgt naast me neer. Hoe doet hij dat toch? Uit het niets is hij er, ontzagwekkend groot als zijn toewijding. Hij knikt me eens toe: “Zit je nog steeds te wachten op je geliefde? Ik hoor haar kwetteren een paar takken verderop. Altijd het hoogste woord. Vriend, jouw geduld is eindeloos.” “Dat hoop ik, visarend. Goed dat je er bent. Wat kom je me brengen?” Zijn statigheid verandert in beroering, woorden struikelen: “Er gebeurt iets geks in de mensenwereld daar in het verre zuiden. Een vrouw en een man beeldhouwen engelen uit het leem van de aarde. Engelen die ’s nachts gaan leven. Moet je horen. Je hebt toch tijd zat.”

(meer…)

Lees verder

Voor wie leren wij?

Toen ik mezelf als 9-jarige plots terugvond op de lagere school in Rondebosch, Apartheid-Zuid-Afrika, dacht ik, ik ga verder studeren zodat elke zwarte mens net zoals ik op het strand van Muizenberg kan staan. Toen ik een slordige 20 jaar later mijn stiefzoon naar PS 3.21 in Park Slope, Brooklyn naar school bracht, dacht ik: hoe kan hij zich staande houden in een samenleving gedicteerd door the survival of the strongest? We zeggen: hoe bereiden we onze kinderen voor op onze samenleving? Ik zeg: vraagt de samenleving misschien niet het onbetamelijke van onze kinderen? Dick de Groot ontmoet een lerares in Afrika en krijgt antwoord. Het is en blijft: groot denken, klein doen. Lees hier zijn Manifest ‘Leren als gemeenschap’. En sluit het in je hart.

(meer…)

Lees verder

Onderwijs: Het gebied, niet alleen de kaart

Is leren het kennen van de kaart van het gebied? Zou het kunnen dat we ons dermate fixeren op de kaart dat we het gebied niet meer weten? Karin Melis buigt zich erover.

(meer…)

Lees verder

De verdeling van de wereld

Hoe leg je de wereld uit aan iemand die heg nog steg weet? Schrijver en nomadic guide Dick de Groot droomde erover. Én schreef een vertelling die verrassend dicht op onze huid is. Het leest als een pleidooi voor vrijheid in verbondenheid, dromen en wakker zijn.

(meer…)

Lees verder

Liefde, mystiek, mystieke liefde

Are we making love or is love making us? Dit zijn de eerste woorden van de lezing die Karin Melis hield gedurende het congres van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen Mysticism on/as love theory. Haar antwoord is onbeslist, maar het is als een dans. Geen theorie. Liefde zal ons immer laten dansen. Lees haar wals hier.

(meer…)

Lees verder

Het planten van een boom

Bij wijze van inzegening van het Community Centre, gelegen in de binnenlanden van Sri Lanka, werden er begin augustus twee bomen geplant. Dick de Groot, Consultant Onderwijsprojecten en initiatiefnemer, plantte een van de bomen. Het werd een moment vol van hoop en betekenis. Dick schreef er een verhaal over en raakte daarmee een ander verhaal waarin een leraar een leerling vond. Net zoals hijzelf.  (meer…)

Lees verder

Ruimte voor woorden

Na-Hustle Ku-Achieve Life Poa Nipo!

Deze website ‘Ruimte voor woorden’ is een plaats van ontmoeting, een uitwisseling van woorden, gedachten en inzichten.  Van mooie verhalen die steeds vanuit een andere invalshoek een ander perspectief op onze werkelijkheid geven. Want in onze vloeibare samenleving is verandering de enige constante, zoals filosoof Zygmunt Bauman zegt. Verhalen zijn dan onze bakens, ze kunnen ons gidsen.

Inderdaad, dat zijn geen korte verhaaltjes, je hebt er tijd voor nodig. Trage vragen over waar en wie we zijn en mogelijk worden, vergen denkruimte en –tijd.

De onderwerpen van de verhalen zijn zeer uiteenlopend. Wat de verhalen wel verbindt, is dat de schrijvers verlangen naar mooie woorden en vergezichten.

Wees welkom in deze ruimte.

Karin Melis

Aanraders om te lezen