Voor wie leren wij?

10 september 2020

Toen ik mezelf als 9-jarige plots terugvond op de lagere school in Rondebosch, Apartheid-Zuid-Afrika, dacht ik, ik ga verder studeren zodat elke zwarte mens net zoals ik op het strand van Muizenberg kan staan. Toen ik een slordige 20 jaar later mijn stiefzoon naar PS 3.21 in Park Slope, Brooklyn naar school bracht, dacht ik: hoe kan hij zich staande houden in een samenleving gedicteerd door the survival of the strongest? We zeggen: hoe bereiden we onze kinderen voor op onze samenleving? Ik zeg: vraagt de samenleving misschien niet het onbetamelijke van onze kinderen? Dick de Groot ontmoet een lerares in Afrika en krijgt antwoord. Het is en blijft: groot denken, klein doen. Lees hier zijn Manifest ‘Leren als gemeenschap’. En sluit het in je hart.

(meer…)

Lees verder →

Hoezo biodiversiteit?

7 augustus 2019

“Insecticide is het vermoorden van insecten en herbicide het doden van plantensoorten. Van wie is de natuur eigenlijk? Mag iedereen die zich daarvan iets toe-eigent er mee doen wat hij wil?” Dick de Groot plaatst kritische kanttekeningen bij het debat over biodiversiteit. En noteert dat de diversiteit van de mensheid zelf ook in het geding is. De auteur geeft pittige stof tot nadenken. (meer…)

Lees verder →

Het gevaar van huiswerkbegeleiding

25 juni 2019

Wat doet de bijlesindustrie met ons leervermogen?

“Als kinderen van jongs af aan gedwongen worden van alles uit hun hoofd te leren, af te zien van vragen te stellen, niet uitgenodigd worden na te denken over de toepasbaarheid van kennis, dan wordt hun natuurlijk creativiteit en hun behoefte om te verkennen en te ontdekken grondig onderdrukt.” Dit zegt Dick de Groot, Consultant Onderwijsprojecten, in zijn artikel ‘Het gevaar van huiswerkbegeleiding’. Voor onderzoek was hij in Sri Lanka en observeerde de verwoestende werking van geïnstitutionaliseerde bijles. Een les voor Nederland? (meer…)

Lees verder →